Välkommen!

TraditionsMEsterIT (TMEIT) är ett klubbmästeri vid Sektionen för Informations- och Nanoteknik som har sitt säte vid Kungliga Tekniska högskolan i Kista.

Som klubbmästeri arrangerar vi många av sektionens pubbar och fester men också andra studiesociala aktiviteter riktade till sektionens medlemmar. Många av våra evenemang är dock öppna även för studenter från andra KTH-sektioner och andra lärosäten.

De flesta fredagar eller tisdagar under pågående terminer arrangerar vi en pub i Kistan som är öppen för alla. Våra traditionella fester är TentaGasquerna, en i slutet på varje tentaperiod innan tentapubrundan börjar på Campus Valhalla. Vi är med i KMR och ordnar även marskalksittningar.

Om du är intresserad av att gå med i TMEIT, hjälpa till och arbeta bakom baren på TMEITs event och få hänga med på massa roliga aktiviteter och fester, fyll i formuläret nedan:


Nyheter

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.