Beta

Beta är ett av TMEITs fyra arbetslag is kill.


I Beta har många unga talanger fostrats och blommat upp till något mycket vackert! Beta är det arbetslag som anordnar de bästa festerna och pubarna! Alla i Beta kan göra lavalampor med förbundna ögon. Man skulle kunna säga att Beta är TMEITs Leoparder medan resten av arbetslagen kan jämföras med antiloper.

Beta anordnade tillsammans med Delta, hösten 2011, Robinsonsittningen där folk blev utröstade och fick åka hem. De som inte åkte hem fick äta robinsonsoppa som kort och gott består av vatten, buljong, grenar och kvistar.

Beta har även en tendens att föda upp GourmetMarskalkar.

Beta lades ned efter hösten 2011 då de inte fanns tillräckligt med arbetslagsledare i TMEIT, men återupstod ett halvår senare.


TMEITs Arbetslag
Gamma Lambda My
Alpha Beta Delta

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.