Internfest

TMEIT-sanktionerade gasquer för alla tappra hjältar. När TMEIT har fest med sig själv. Oftast konstiga teman, frekvent alkoholhest, alltid mysigt. Jobbas och planeras av mästarna.

Gasquernas motsvarighet till självbefläckelse.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.