My

Ett nyfött arbetslag. Mycket coola, mycket bra Kappa.png

Höll en MLP-pub, det var kul, det fanns märken.

Styrdes av Hentai och Sly våren och hösten 2015.

Sedan HT2017 är My BACK IN BuSiNeSS!!! Denna gången med Hentai, Emma Good och Hundra bakom rattarna all hail kejsarinnan

TMEITs Arbetslag
Gamma Lambda My
Alpha Beta Delta

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.