Notice: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol10/u1/evrnoomauuzq479/tmeit.se/public_html/w/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 104

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol10/u1/evrnoomauuzq479/tmeit.se/public_html/w/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 104

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol10/u1/evrnoomauuzq479/tmeit.se/public_html/w/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 105

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol10/u1/evrnoomauuzq479/tmeit.se/public_html/w/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 105

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol10/u1/evrnoomauuzq479/tmeit.se/public_html/w/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol10/u1/evrnoomauuzq479/tmeit.se/public_html/w/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 106
Kategori:Prao - TraditionsMEsterIT

Kategori:Prao

En ny medlem i TMEIT kallas Prao. Prao får jobba väldigt mycket men har få rättigheter. Prao växer så småningom upp och blir Marskalk. Tidsåtgången för detta har visat sig variera kraftigt mellan olika individer.

Rättigheter

  • Att närvara med yttrande- och rösträtt på Öråd (endast aktiva prao har rösträtt)
  • Att närvara på Mästarråd
  • Att läsa och skriva i TMEITs komunikationskanaler och wiki
  • Att i sällskap med Marskalk representera TMEIT på externa evenemang (endast aktiva prao)

Skyldigheter

  • Att rätta sig efter örådets, mästarrådets och marskalkskollegiets beslut

En prao blir inaktiv när han eller hon inte har deltagit i TMEITs verksamhet på länge. Mästarna avgör vilka som är aktiva eller inaktiva.

Prao kan inte bli Mästare men kan inneha andra förtroendeposter.

Upphöjelse

Prao som ska upphöjas till Marskalk måste uppfylla följande:

  • Ska ha arbetat på tre evenemang varav minst en sittning och minst en pub.
  • Varit med på minst två marskalksittningar och visat att man förstår och följer de rutiner och kotym som är förknippade med dessa. En (1) av sittningarna kan ersättas med ett annat evenemang där prao har representerat TMEIT; Vilka evenemang som är giltiga ersättare beslutas av marskalkskollegiet.
  • Visat arbetsvilja, duglighet i TMEITs verksamhet samt prov på social förmåga
  • Uppfyllt samtliga punkter i Prao’s checklista, vilken finns för alla TMEITs aktiva medlemmar att ta del av.

Prao nomineras av Mästarna och behandlas på Marskalkskollegium. Det är teoretiskt möjligt, men extremt ovanligt, att en prao som uppfyller dessa krav ändå nekas upphöjelse av kollegiet, eller i samband med sitt INsup.

Sidor i kategorin "Prao"

Följande 3 sidor (av totalt 3) finns i denna kategori.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.