Katten

Katten är en katt som tjänat som Kistans drickskassa väldigt länge.
Den största tiggaren i hela sektionen. Katten är populär hos studenter med överflödiga mängder småmynt.

Katten dog på grund av för mycket capsyler och ersattes ett tag av Pandan. Katten har sedan återuppstått under mystiska omständigheter (almighty SkaM-powers) och tjänar än idag som drickskassa.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.