Kungliga Tekniska högskolan

Kungliga Tekniska högskolan, i vardagligt tal KTH, är det främsta och förnämsta universitetet i Sverige, där tusentals studenter varje år utbildas i de ädla tekniska och naturvetenskapliga ämnena i syfte att kunna möta arbetslivet som ståtliga ingenjörer för vilka inga problem ter sig oomkullrunkeliga.

Ur den andra wikin:

Kungliga Tekniska högskolan (KTH), på engelska Royal Institute of Technology, är ett statligt svenskt universitet i Stockholm med huvudsaklig inriktning på teknik och naturvetenskap. KTH är den största och äldsta tekniska högskolan i Sverige, bedriver omfattande utbildning av bland annat civilingenjörer och har en omfattande teknisk forskning.


Länkar

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.