Reglementet

Reglementet är TMEITs stadgar och avgör hur mästeriet ska verka och fungera.
Stadgarna finns att läsa här: TMEITs reglemente

Styrdokument finns att läsa här :
Prao's Checklista


Källan till styrdokumenten hittar du på github.com/tmeit. De skrivs i Markdown och är exporterade med Pandoc.

The regulations are the statutes of TMEIT, and define how the mästeri shall operate and function.
The statutes can be found here: TMEIT's regulations

Other governing documents can be found here:
Prao's Checklist

The source files of the regulatory documents can be found at github.com/tmeit. They are written in Markdown and are exported with Pandoc.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.