APK

Alkohol Per Krona. För tomater, godis, mjöl osv jämför man priser med hjälp av vikt. APK är ett jämförelsepris för alkohol.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.