Sektionen för Informations- och Nanoteknik

IN-sektionen är den sektion vid KTH som samlar studenterna i Kista, i praktiken civilingenjörer, högskoleingenjörer och kandidater inom ämnena:

  • Datateknik
  • Elektronik och datorteknik
  • Informations- och kommunikationsteknik
  • Informationsteknik
  • Mikroelektronik

IN-sektionen är en sammanslagning mellan IT-sektionen (Informationteknik), ME-sektionen (Mikroelektronik) och IsK (Ingenjörssektion Kista). Därmed är sektionen KTHs största med ca 2 000 medlemmar. Sektionsfärgen är kiselblå. Sektionsplagget är overall, men av historiska skäl förekommer dessa sällan i sektionsfärgen, däremot i flera approximeringar av denna, vilka flera påminner om de gamla sektionernas färger.

Länkar

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.