Kista

Platsen som KTH ligger på. Icke att förväxla med ortscampus Valhalla.

Till Kista tar de flesta sig med tunnelbanans blå linje.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.