Mötesprotokoll/HOWTO

Så här laddar man upp nya mötesprotokoll.

  1. Spara protokollet som PDF.
  2. Ge det ett filnamn som är enkelt och lätt att skriva, t ex "orad_20120101.pdf"
  3. Ladda upp det.
  4. Redigera sidan och lägg till en rad för protokollet under rätt årtal. Du ser på befintliga rader hur wiki-koden ska se ut.
  5. Klart!

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.