Notice: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol10/u1/evrnoomauuzq479/tmeit.se/public_html/w/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 104

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol10/u1/evrnoomauuzq479/tmeit.se/public_html/w/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 104

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol10/u1/evrnoomauuzq479/tmeit.se/public_html/w/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 105

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol10/u1/evrnoomauuzq479/tmeit.se/public_html/w/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 105

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol10/u1/evrnoomauuzq479/tmeit.se/public_html/w/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol10/u1/evrnoomauuzq479/tmeit.se/public_html/w/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 106
Kategori:Vraq - TraditionsMEsterIT

Kategori:Vraq

Vraq är hedersmedlemmar i TMEIT. Vraq är gamla, dryga och vresiga. De hörs ofta utstöta förvirrade resonemang på temat "Det var bättre förr!"

Rättigheter

  • Att närvara med yttrande- och rösträtt på Öråd (endast sektionsmedlemmar har rösträtt)
  • Att närvara med yttrande- och rösträtt på Marskalkskollegium (endast sektionsmedlemmar har rösträtt)
  • Att närvara på Mästarråd
  • Att läsa och skriva i TMEITs forum och wiki
  • Att representera TMEIT på externa evenemang
  • Att vara gamla och vresiga

Nedsänkning

En Marskalk som fullgjort sina förpliktelser kan ansöka om att få nedsänkas till Vraq. När marskalken godkänts av Mästarna och genomgått mystiska, ospecifierade riter blir denne Vraq och befrias därmed från många av sina förpliktelser.

Fram till slutet av 2012 gällde att den som ville bli nedsänkt till Vraq i praktiken behövde godkännas av såväl Mästarna som Vraq själva. Efter denna tidpunkt ändrades reglerna så att endast Mästarnas godkännande krävdes.

Skyldigheter

  • Att rätta sig efter örådets, mästarrådets och marskalkskollegiets beslut

Vraq omfattas inte av några som helst krav på arbete inom mästeriet, men det händer att de arbetar frivilligt (Se Vraqpub). Vraq kan inte bli Mästare men kan inneha andra förtroendeposter.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.